Thông Báo Tuyển Sinh Lớp Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý Y tế Khóa IX năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và Đào tạo năm học 2022 của trường Đại học Y tế Công cộng. Bệnh viên thành phố Thủ Đức phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng thông báo tuyển sinh lớp Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế khóa IX năm 2022.

 1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
 • Điều kiện về văn bằng
 • Về thâm niên chuyên môn để dự thi: Sau khi tốt nghiệp Chuyên khoa I (CKI) hoặc 36 tháng sau khi tốt nghiệp đối với người có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú bệnh viện (thuộc khối ngành sức khỏe).
 • Về văn bằng: Những người có bằng CKI hoặc Thạc sĩ hoặc Bác sĩ nội trú thuộc khối ngành sức khỏe (trừ 3 ngành tương ứng) phải có chứng chỉ lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành YTCC do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

          Danh mục ngành tương ứng: Tổ chức quản lý Y tế, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng.

 • Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu.
 1. Thời gian đào tạo: 02 năm
 2. Kế hoạch tuyển sinh
TT Kế hoạch tuyển sinh Địa điểm Thời gian dự kiến
1 Nộp hồ sơ Lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành YTCC Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, bệnh viện thành phố Thủ Đức. Từ ngày 04/3 – 25/4/2022
2 Nộp hồ sơ tuyển sinh Từ ngày 04/3 – 25/5/2021
3 Tổ chức lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành YTCC Bệnh viện thành phố Thủ Đức 12/5/2022
4 Ôn thi tuyển sinh lớp CKII TCQLYT Bệnh viện thành phố Thủ Đức Tháng 6 – 7/2022
5 Thi tuyển sinh lớp CKII TCQLYT Trường Đại học Y tế Công cộng Tháng 8/2022
 1. Thủ tục tuyển sinh

          (Xem chi tiết: Tại đây.)

          Mọi chi tiết phản hồi xin vui lòng liên hệ:

         ThS Trần Thị Bích Ân – Phòng Đào tạo & Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện thành phố Thủ Đức (ĐT: 0986171849, Email: bichan.bvtd@gmail.com ).

 Biểu mẫu:

 1. Bìa hồ sơ bổ túc: Tải tại đây.
 2. Phiếu đăng ký bổ túc: Tải tại đây.
 3. Sơ yếu lý lịch bổ túc: Tải tại đây.
 4. Bìa hồ sơ tuyển sinh SĐH: Tải tại đây.
 5. Phiếu đăng ký dự thi CKII: Tải tại đây.
 6. Sơ yếu lý lịch dư thi CKII: Tải tại đây.