TUYỂN DỤNG
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG
LỊCH BÁC SĨ PHÒNG KHÁM

Chất lượng bệnh viện

Kiến thức quản trị chất lượng

Không tìm thấy bài viết nào.

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và thân nhân tại bệnh viện quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh tháng 9/2017

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Mục tiêu: ...
Xem Chi Tiết

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và thân nhân tại bệnh viện quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh tháng 8/2017

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Mục tiêu: ...
Xem Chi Tiết

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và thân nhân tại bệnh viện quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh tháng 7/2017

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Mục tiêu: ...
Xem Chi Tiết

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và thân nhân tại bệnh viện quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2017

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Mục tiêu: ...
Xem Chi Tiết

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh ngoại trú và thân nhân tại bệnh viện quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Quý 1 năm 2017

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Mục tiêu: ...
Xem Chi Tiết
Loading...