TUYỂN DỤNG
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG
LỊCH BÁC SĨ PHÒNG KHÁM

Lịch bác sĩ phòng khám


Tên Bác Sĩ Làm việc tại Khoa/ Phòng Lịch khám bệnh tuần này

BS CKI. TK. Nguyễn Hùng Dương
PK Dịch vụ Từ Thứ 2 đến Thứ 6

BS. Võ Xuân Tư
PK Ngoại Tổng quát (PK số 24) Thứ 5

BS. Tăng Bá Dũng
PK Ngoại Tổng quát (PK số 24) Thứ 5

BS. Hoàng Xuân Hạnh
PK Ngoại Tổng quát (PK số 24) Thứ 4

BS. Trương Minh Hiếu
PK Ngoại Tổng quát (PK số 24) Thứ 6, sáng thứ 7

BS. Phạm Thị Kim Anh
PK YHCT-VLTL CS2 Thứ 2 đến 21h00; Sáng chiều thứ 3; Sáng thứ 4; Sáng chiều thứ 5, thứ 6; Sáng thứ 7; Tối chủ nhật

BS. Nguyễn Thị Bích Uyên
PK Nội TH 2 (theo yêu cầu) Chiều thứ 5, thứ 6

BS. Lê Hoàng Hải
PK Nội TH 1 & Nội TH 2 Sáng chiều thứ 3, chiều thứ 5, tối thứ 7 & Sáng thứ 2

BS. Phan Anh Dũng
PK Nội TH1 & Nội TH2 Sáng chiều thứ 7 & Sáng thứ 3

BS. Tôn Nữ Thùy Linh
PK Nội TH 1 & Nội TH 2 Sáng thứ 2, Sáng chiều tối thứ 4 & Chiều thứ 2

BS. Nguyễn Xuân Trường
PK Ngoại Tổng quát (PK số 24) Thứ 2

BS. PTK. Trần Nguyễn Ái Thanh
PK Thân thiện Sáng thứ 3, thứ 4, thứ 5

Bs. TK. Nguyễn Triệu Vũ
PK Ung bướu Từ thứ 2 đến thứ 6

Bs. Mai Xuân Đức
PK Linh Xuân & PK Bình Chiểu Sáng thứ 4 , Sáng chiều thứ 6 & Thứ 5

BS. Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa
Phòng khám Linh Xuân Thứ 2, thứ 3, thứ 5

Bs. Nguyễn Đình Phương Thảo
Phòng khám Linh Tây Các chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 6

BS. PTK. Vũ Hoàng Minh Hải
Phòng khám Linh Tây Thứ 2, thứ 4 và Sáng thứ 3, thứ 5

Bs CKI. TK. Lê Hồng Điểm
Phòng khám Nội tổng hợp 3 (PK số 22) Từ thứ 2 đến thứ 6, Sáng thứ 7

Bs. Hà Công Sinh
Phòng khám sức khỏe (PK số 9) Từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 6

Bs. Vũ Duy Lộc
Phòng khám Y học Gia đình (PK số 7) Thứ 5

Bs. Nguyễn Đỗ Ngọc
Phòng khám Y học Gia đình (PK số 7) Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Bs. CKI. Thạch Thị Sina
Phòng khám Dinh dưỡng (PK số 29) Từ thứ 2 đến Thứ 6

Bs. Huỳnh Công Giới
Thứ 3 PK Nội Tổng hợp 2 (PK số 5)

Bs. Phạm Thị Minh Thư
Phòng khám Thận 1 (PK số 38) Thứ 3, Thứ 5