TUYỂN DỤNG
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG
LỊCH BÁC SĨ PHÒNG KHÁM

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Bệnh viện quận Thủ Đức đã tiến hành tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017 từ ngày 01/08/2017 đến 15/08/2017, có 127 ứng viên tham gia dự tuyển trong đó có 124 ứng viên đủ điều kiện được đề nghị bổ nhiệm (bao gồm các chuyên ngành bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên….)

Danh sách như sau:

Leave a Comment