GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện thành phố Thủ Đức

     1.Tên: Phòng Hành Chính Quản Trị

     2. Liên hệ:

   Địa chỉ: Bệnh viện thành phố Thủ Đức, số 29 Phú Châu, P. Tam Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 

     3. Lịch sử phát triển:

   Phòng Hành Chính Quản Trị được thành lập theo Quyết định số 717/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 8 năm 2009 của giám đốc bệnh viện, trên cơ sở tiền thân được tách ra từ phòng Tổ Chức – Hành Chính Quản Trị vào năm 2009 với 04 nhân sự. Trải qua 13 năm xây dựng, hình thành và phát triển; đến nay, Phòng đã từng bước được kiện toàn về mặt tổ chức, nhân lực được bổ sung và công tác Hành Chính, Quản Trị ngày một chất lượng, hiệu quả.

     4. Cơ cấu tổ chức:

         4.1 Lãnh đạo đương nhiệm:

CN. Dương Minh Tuấn - Trưởng phòng Hành chính quản trị
CN. Dương Minh Tuấn – Trưởng phòng Hành chính quản trị
ThS. Trương Thế Nu - Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị
ThS. Trương Thế Nu – Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị

         4.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:

      Trưởng Phòng: Nguyễn Tấn Quốc

      Trưởng Phòng: Trần Sanh Quan (Từ năm 2009-2019)

         4.3 Số lượng nhân sự trong Phòng:

      Phòng Hành Chính Quản Trị có 74 nhân sự, là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác Hành Chính, Quản Trị, trong đó có 02 Thạc sĩ, 9 Cử nhân, 10 Cao Đẳng, 53 sơ cấp.

     5. Chức năng nhiệm vụ:

         5.1 Chức năng:

     Phòng Hành Chính Quản Trị là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

         5.2 Nhiệm vụ chuyên môn:

 1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 
 2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, văn phòng phẩm thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 3. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
 4. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
 5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các thiết bị điện, máy phát điện thông dụng của các Khoa, Phòng trong bệnh viện.
 6. Quản lí tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kì, sắp xếp kho tàng hợp lí, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lí tài sản theo đúng chế độ quy định.
 7. Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác, xe cứu thương theo quy định. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.
 8. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch, duy tu bảo dưỡng các công trình của bệnh viện. 
 9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cung ứng điện.
 10. Đảm bảo công tác an ninh trật tư chung.
 11. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện.
 12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, vật tư, văn phòng phẩm thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.
 13. Có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện.
 14. Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ.

         5.3 Nhiệm vụ cụ thể:

             5.3.1 Tổ bảo vệ: Là người chịu trách nhiệm hướng dẫn xe ra vào bãi bệnh viện, sắp xếp xe ở vị trí gọn gàng, ngăn nắp; Hướng dẫn và giao tiếp với bệnh nhân một cách lịch sự nhã nhặn.

 • Ngăn chặng những cái xấu: móc túi, đánh nhau… giữ gìn an ninh trật tự trong bệnh viện.
 • Hỗ trợ hạn chế đến mức tối đa người tham gai bán hàng rong, bán vé số … trong bệnh viện.
 • Giúp đỡ người bệnh nặng cần duy chuyển bằng xe lăng…hỗ trợ các Phòng/Khoa/Đơn vị ki có yêu cầu.
 • Thường xuyên tuần tra phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác trật tự trị an chung.

             5.3.2 Tổ Tài xế:

 • Chịu trách nhiệm chuyên chở người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên bệnh viện an toàn và có trách nhiệm; giao tiếp hòa nhã, hướng dẫn tận tình cho bệnh nhân.
 • Chịu sự điều động chuyên chở mọi công việc phát sinh của bệnh viện.

             5.3.3 Tổ Mộc:

 • Đảm bảo đóng mới cung ứng bàn, ghế hoặc đóng theo yêu cầu của Phòng/Khoa/Đơn vị về các loại đồ gỗ.

             5.3.4 Tổ Điện:

 • Đảm bảo cung ứng điện, sữa chữa và bào trì các thiết bị điện cho toàn bệnh viện; Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện. 

             5.3.5 Tổ Hạ Tầng và cây cảnh:

 • Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, nước duy tu, bảo dưỡng các máyq móc thông dụng theo kế hoạch; Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho toàn bệnh viện; Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện.nb 

             5.3.6 Tổ Văn thư:

 • Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định; đóng tất cả giấy tờ liên quan đến hoạt động bệnh viện; bảo vệ bí mật Nhà nước về con dấu.
 • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

             5.3.7 Môi trường: Quản lý và theo dõi chất thải rắn và chất thải lỏng đảm bảo các tiêu chuẩn về xử lý chất thải y tế.

             5.3.8  Hệ thống Camera: đảm bảo hệ thống Camera toàn bệnh viện hoạt động tốt.

            5.3.9 Quản lý kho Văn phòng phẩm, in ấn phẩm, điện nước, và các nhu yếu phẩm khác: có nhiệm vụ phát văn phòng phẩm, in ấn phẩm và dự trù, mua sắm, hỗ trợ làm hồ sơ thanh toán liên quan đến các mạt hàng Kho phụ trách.

     6.Thành tựu:

         6.1 Những thành tích nổi bật:

 • Với chức năng nhiệm vụ được giao, để bảo đảm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Khám chữa bệnh của một Bệnh viện Đa khoa hạng I, tập thể CBVC người lao động Phòng Hành chánh quản trị luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng các nhu cầu của Khoa/Phòng.

         6.2 Thành tích: Tập thể lao động xuất sắc:

 • Nhiều năm liên tục

     7. Định hướng phát triển:

 • Tập thể đoàn kết và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa năng lực hiện có của phòng.
 • Hoàn thiện qui trình quản lý cơ sở vật chất toàn Bệnh viện, phối hợp phát triển qui mô Bệnh viện trên bình diện chiều rộng và chiều sâu. Tiến tới hoàn thiện cơ sở vật chất cá khoa/phòng trong toàn Bệnh viện.
 • Tập thể phòng luôn chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và nội quy, quy chế của bệnh viện, ngành.
 • Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các công tác về: điện, nước, xe cấp cứu, thủ tục văn bản, xử lý và bảo vệ môi trường, cung cấp trang thiết bị khác… đảm bảo cho các khoa phòng hoạt động tốt nhất, không gây ảnh hưởng môi trường.
 • Công tác về điện nước, xe cấp cứu…
 • Kiện toàn Đội bảo vệ phục vụ 24/24 giờ. Đảm bảo công tác an ninh trật tự và bảo quản tài sản theo đúng qui định
 • Hoàn thành tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn, bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định và công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị.
 • Phối hợp với các khoa, phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực phụ trách, góp phần cho công tác kiểm tra của Bệnh viện.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG  

Hình ảnh của phòng/khoa: