Giới thiệu khoa Ngoại tổng hợp

Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
BSCKII. Mai Hóa - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
BSCKII. Mai Hóa – Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
ThS. Nguyễn Hoàng Khánh - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
ThS. Nguyễn Hoàng Khánh – Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
ĐD.CKI Nguyễn Thị Huệ - Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại tổng hợp
ĐD.CKI Nguyễn Thị Huệ – Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại tổng hợp