GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Công nghệ thông tin – Bệnh viện thành phố Thủ Đức

     1.Tên: Phòng Công nghệ thông tin 

     2. Liên hệ:

 • Địa chỉ: Khu Dịch vụ Bệnh viện thành phố Thủ Đức, số 29 Phú Châu, P. Tam Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 

     3. Lịch sử phát triển:

 • Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) được thành lập ngày 12/08/2011 theo quyết định 706/QĐ-BV, tiền thân là Tổ Tin học thuộc phòng Hành chính quản trị.

         4.1 Lãnh đạo đương nhiệm:

ThS. Phan Văn Bảo An - Trưởng phòng Công nghệ thông tin
ThS. Phan Văn Bảo An – Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Kỹ sư. Nguyễn Phan Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Kỹ sư. Nguyễn Phan Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin

         4.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:

 • CN. Huỳnh Minh Hậu: Phó trưởng Phòng CNTT (từ năm 2011 đến năm 2018)

         4.3 Số lượng cán bộ trong Phòng:

 • Phòng Công nghệ thông tin có 17 cán bộ, trong đó trình độ sau đại học 02; Đại học: 09, Cao đẳng: 04 và khác: 02.

     5. Chức năng nhiệm vụ:

         5.1 Chức năng:

 • Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện thành phố Thủ Đức, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác quản lý và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc bệnh viện.

         5.2 Nhiệm vụ:

 • Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin;
 • Tham mưu Ban Giám đốc về các giải pháp và chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho bệnh viện: Nâng cấp hạ tầng mạng, cơ cấu quản lý công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật, cập nhật và nâng cấp phần mềm liên tục…;
 • Sửa chữa tất cả các thiết bị liên quan công nghệ thông tin; lập và thực hiện kế hoạch bảo trì hàng tháng các máy tính, máy in, đường truyền;
 • Đào tạo và cập nhật kiến thức mới công nghệ thông tin cho nhân viên;
 • Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị;
 • Xây dựng và cài đặt hệ thống máy chủ ảo hóa cho bệnh viện;
 • Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị;
 • Quản  lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan;
 • Quản lý và duy trì hoạt động , cập nhật kịp thời thông tin trên website và thông tin nội bộ của bệnh viện;
 • Hướng dẫn, đào tạo và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

     6.Thành tựu:

 • Tập thể lao động tiên tiến: Nhiều năm liên tục
 • Tập thể lao động xuất sắc: đạt giải nhì khối Phòng ban khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019, đạt thành tích xuất sắc trong kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2019

     7. Định hướng phát triển:

 • Phòng Công nghệ thông tin lấy yếu tố phát triển là sáng tạo, cải tiến, ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin về giải pháp phần mềm, quản trị hệ thống để nâng cấp hệ thống và các chức năng ưu việt hơn cho nhà quản lý (lãnh đạo), cho người dùng (nhân viên y tế) và cho đội ngũ công nghệ thông tin. Đồng hành cùng với sự phát triển của Bệnh viện, Phòng Công nghệ thông tin đang hoàn thiện toàn bộ hồ sơ bệnh án điện tử và chỉnh sửa hết lỗi phần mềm, kết hợp phát triển phần mềm trên máy tính, góp phần phục vụ cho nghiên cứu khoa học sau này và hoàn thiện đề án Bệnh viện không giấy, Bệnh viện thông minh, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt;
 • Triển khai ứng dụng công nghệ tại bệnh viện đáp ứng tối thiểu 6 mức theo quy định tại Thông tư 54/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin;
 • Hoàn thành mục tiêu nâng cấp các máy móc và thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật máy chủ và phòng máy chủ;
 • Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hồ sơ y bạ điện tử trên thiết bị thông minh cho người bệnh giúp cho  người bệnh và bác sĩ quản lý thông tin các đợt khám bệnh, chữa bệnh, tra cứu kết quả trong suốt quá trình khám và điều trị tại bệnh viện.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG

Hình ảnh của phòng/khoa: