Giới thiệu Phòng khám Đa khoa Cơ sở Bình Chiểu

 1. Tên cơ sở: BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC – CƠ SỞ BÌNH CHIỂU
 2. Thông tin liên hệ:
 • Địa chỉ: Số 43, đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0286.270.9379
 • Email: pkbinhchieubvtptd@gmail.com
 1. Lịch sử phát triển:

Phòng khám đa khoa vệ tinh (thuộc bệnh viện quận Thủ Đức) đi vào hoạt động năm 2016 theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 04415/SYT-GPHĐ do Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19 tháng 10 năm 2016, hình thức tổ chức: Phòng khám đa khoa, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ Lương Hoàng Liêm.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 phòng khám điều chỉnh tên gọi thành “BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC – CƠ SỞ BÌNH CHIỂU” theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 04415/SYT-GPHĐ do Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 12 năm 2020, hình thức tổ chức: Phòng khám đa khoa, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ Trịnh Quang Lập.

 1. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

BSCKII. Trần Cư - Trưởng khoa Phòng khám Đa khoa Cơ sở Bình Chiểu
BSCKII. Trần Cư – Trưởng khoa Phòng khám Đa khoa Cơ sở Bình Chiểu
 • Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ Trịnh Quang lập
CNĐD. Trần Thị Dân - Điều dưởng Trưởng Phòng khám Đa khoa Cơ sở Bình Chiểu
CNĐD. Trần Thị Dân – Điều dưởng Trưởng Phòng khám Đa khoa Cơ sở Bình Chiểu

4.2. Nhân sự hiện tại: 24

 • Bác sĩ: 10 (CKII: 02, CKI: 03, BS: 05)
 • Điều dưỡng: 05 (CKI: 01, Đại học: 02, Cao đẳng: 02)
 • Kỹ thuật y: 06 (Đại học: 04, Cao đẳng: 02)
 • Trung cấp: 01 (Y sỹ YHCT)
 • Dược sĩ: 02 (Đại học: 01, Cao đẳng: 01)
 1. Chức năng nhiệm vụ:

5.1. Chức năng:

Bệnh viện thành phố Thủ Đức – cơ sở Bình Chiểu có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật

5.2. Nhiệm vụ:

 • Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở.
 • Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; quản lý và nâng ca sức khỏe cho người dân.
 • Phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích.
 • Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của cơ sở và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
 • Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở theo quy định pháp luật.
 1. Các kỹ thuật điều trị tại khoa
 2. Thành tích và khen thưởng
 • QĐ số 1831-QĐ/TU ngày 12/10/2023 của Thành ủy Thành phố Thủ Đức tặng giấy khen: Bệnh viện Thành phố Thủ Đức – Cơ sở Bình Chiểu đã có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.
 • QĐ khen thưởng số 717/QĐ-BV của Bệnh viện thành phố Thủ Đức, ngày 09 tháng 6 năm 2023 tặng giấy khen: Bệnh viện Thành phố Thủ Đức – Cơ sở Bình Chiểu GIẢI NHẤT Hội thi trang trí món ăn với chủ đề “Bữa tiệc tri ân” kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

Sơ đồ tổ chức