Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

1. Tên: Phòng Kế hoạch tổng hợp

2. Liên hệ: Bệnh viện thành phố Thủ Đức (số 29, đường Phú Châu, khu phố 5, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh). Điện thoại: (028)22.444.711

3. Lịch sử phát triển:

Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập từ ngày đầu thành lập Bệnh viện quận Thủ Đức (nay là Bệnh viện thành phố Thủ Đức) ngày 28/06/2007.

4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tổng hợp

Chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Nhiệm vụ:

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa/phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện;
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo;
 • Tổ chức đánh giá công tác chuyên môn;
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện;
 • Phối hợp với phòng Đào tạo-chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định; Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện;
 • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển và tổng kết đánh giá chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên;
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
 • Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu tổ chức

 • Lãnh đạo: ThS.BS.Kim Phúc Thành
  ThS.BS Kim Phúc Thành - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
  ThS.BS Kim Phúc Thành – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Có 27 nhân sự bao gồm: 01 trưởng phòng, 03 bác sĩ, 05 y tế công cộng, 13 điều dưỡng và 06 nhân sự khác.

6. Thành tựu:

Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã hoàn thành suất xắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2022, 2023 cụ thể như sau:

 • Đạt giải Nhì tập thể dành cho khối phòng ban có thành tích xuất sắc trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. Quyết định khen thưởng số 957/QĐ-BV.
 • Đạt giải Ba tập thể trong Hội thi cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2023 tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. Quyết định khen thưởng số 1649/QĐ-BV.
 • Ngoài ra tập thể phòng còn tích cực tham gia các hội thi: Hội thi tìm hiểu cuộc đời chủ tịch Tôn Đức Thắng. Hội thị an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2023. Hội thi ảnh đẹp mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6. Hội thi tìm hiểu về bình đẳng giới.
 • Các hoạt động khác: Tham gia hội thao mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Tham gia Giải bóng đá năm 2023 do Bệnh viện phối hợp với Công đoàn tổ chức. Tham gia chương trình về nguồn nhân các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quý 2/2023. Tham gia chương trình về nguồn nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên công đoàn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý 3/2023. Tham gia đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng thành phố Thủ Đức Văn Minh – Hiện Đại – Nghĩa Tình” lần thứ 2, năm 2023….

7. Định hướng phát triển:

 • Các giải pháp thực hiện góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tập thể như:
 • Công tác truyền thông: Phổ biến cho mỗi cán bộ, nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn tồn tại.
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện quy trình khám bệnh, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc phù hợp với điều kiện bệnh viện và sự tiến bộ của y học.
 • Không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên của phòng: Tham gia lớp đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, các lớp đào tạo ngắn hạn, buổi tập huấn….
 • Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sai sót và sự cố liên quan đến hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện thành phố Thủ Đức