Giới thiệu khoa Tiết niệu nam khoa

Khoa Tiết niệu nam khoa - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Tiết niệu nam khoa – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
BSCKI. Trần Thế Vinh - Trưởng khoa Tiết niệu nam khoa
BSCKI. Trần Thế Vinh – Trưởng khoa Tiết niệu nam khoa
BSCKI. Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng khoa Tiết niệu nam khoa
BSCKI. Nguyễn Thái Bình – Phó Trưởng khoa Tiết niệu nam khoa
CNĐD. Nguyễn Thị Lý - Điều dưỡng Trưởng khoa Tiết niệu nam khoa
CNĐD. Nguyễn Thị Lý – Điều dưỡng Trưởng khoa Tiết niệu nam khoa