Giới thiệu khoa Cấp Cứu

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Cấp cứu – Bệnh viện thành phố Thủ Đức

 

ThS.BS Vũ Ngọc Chức - Trưởng khoa Cấp cứu
ThS.BS Vũ Ngọc Chức – Trưởng khoa Cấp cứu
CNĐD. Vũ Trọng Linh - Điều dưỡng Trưởng khoa Cấp cứu
CNĐD. Vũ Trọng Linh – Điều dưỡng Trưởng khoa Cấp cứu