Giới thiệu khoa Hồi sức tim mạch

Khoa Hồi sức tim mạch - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Hồi sức tim mạch – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
BSCKI. Lê Duy Lạc - Trưởng khoa Hồi sức tim mạch
BSCKI. Lê Duy Lạc – Trưởng khoa Hồi sức tim mạch
ĐDCKI Kim Thị Dịu - Điều dưỡng Trưởng khoa Hồi sức tim mạch
ĐDCKI Kim Thị Dịu – Điều dưỡng Trưởng khoa Hồi sức tim mạch