Giới thiệu Khoa tâm thể

Khoa Tâm thể - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Tâm thể – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
ThS. Phan Thị Hoài Yến - Cố vấn chuyên môn khoa Tâm thể
ThS. Phan Thị Hoài Yến – Cố vấn chuyên môn khoa Tâm thể
TS. Lê Minh Thuận - Trưởng khoa Tâm thể
TS. Lê Minh Thuận – Trưởng khoa Tâm thể