Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện thành phố Thủ Đức

   1. Lịch sử thành lập:

 •  Phòng Tài Chính kế toán là 1 phòng chức năng của Bệnh Viện Quận Thủ Đức (nay là Bệnh viện thành phố Thủ Đức) được thành lập ngày 28/06/2007. Phòng Tài chính kế toán là một trong số những phòng được thành lập trước tiên, với hơn 50 nhân viên, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại với hệ thống phần mềm Kế Toán chuyên nghiệp.
 • Đến cuối năm 2021, theo đà phát triển của bệnh viện, quty mô của Phòng đã mở rộng với khoảng 70 nhân viên.

     2. Cơ cấu nhân sự:

 • Phòng có đội ngũ nhân viên tận tâm trong công việc, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Với hơn 70 nhân sự, cơ cấu tổ chức phòng Tài chính kế toán như sau:

 

     3. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Chức năng:
  • Giúp Giám Đốc thực hiện chức năng quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao.
 • Nhiệm vụ:
  • Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn và dài hạn.
  • Lập dự toán hàng năm, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch ngân sách trình Sở Y Tế duyệt.
  • Thực hiện quản lý thu, chi các nguồn kinh phí, phân bổ dự toán theo các mục thu chi đảm bảo nhu cầu về kinh phí.
  • Thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung các định mức tiêu chuẩn trong Quy chế cho phù hợp với hiện hành và nguồn thu tài chính hàng năm.
  • Phối hợp, quản lý theo dõi toàn bộ tài sản như mua sắm, sử dụng, kiểm kê, thanh lý…
  • Thực hiện lập, gửi và chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính hàng quý, năm với Sở Y Tế theo đúng Luật Ngân sách, Luật Kế Toán và các quy định khác.
  • Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan đến quản lý tài chính của Bệnh viện theo yêu cầu của Ban Giám đốc, của Sở Y Tế …
  • Lưu giữ, bảo quản chứng từ, sổ sách và tài liệu kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán.

      4. Thành tích đạt được:

Năm 2010:

 • Tập thể lao động tiên tiến do Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức khen tặng

Năm 2011:

 • Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND TP. HCM khen tặng.
 • Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm 2011.
 • Giải III múa Hội thi văn nghệ Năm 2011- Công đoàn cơ sở BV Quận Thủ Đức.

Năm 2012:

 • Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND TP. HCM khen tặng.

Năm 2013:

 • Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm 2013.
 • Giải I Múa- Hội thi văn nghệ BV Quận Thủ Đức năm 2013.
 • Giải I Đội bóng đá nữ lần V năm 2013- Đoàn TN BV Quận Thủ Đức.

Năm 2014:

 • Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2016:

 • Giải nhất trong Hội thi tìm hiểu  truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức (Giai đoạn 1930 – 1975) 

Năm 2017:

 • Được Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức tặng giấy khen Giải ba Khối Phòng ban;

Năm 2019:

 • Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen tặng.

Năm 2021:

 • Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen tặng.