Giới thiệu Khoa Tai mũi họng

Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
BSCKII. Dương Văn Tá - Trưởng khoa Tai mũi họng
BSCKII. Dương Văn Tá – Trưởng khoa Tai mũi họng
BSCKII. Lâm Thế Phương - Phó Trưởng khoa Tai mũi họng
BSCKII. Lâm Thế Phương – Phó Trưởng khoa Tai mũi họng
BSCKII. Trần Thị Thanh Bình - Phó Trưởng khoa Tai mũi họng
BSCKII. Trần Thị Thanh Bình – Phó Trưởng khoa Tai mũi họng
ThS.ĐD Trần Thị Minh Hồng - Điều dưỡng Trưởng khoa Tai mũi họng
ThS.ĐD Trần Thị Minh Hồng – Điều dưỡng Trưởng khoa Tai mũi họng