GIỚI THIỆU

 • Chào mừng bạn đến với Website benhvienthuduc.vn.

BẢO MẬT

 • Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ các quyền của bạn một cách hiệu quả hơn, chúng tôi đã cung cấp Chính Sách Bảo Mật trên Website để giải thích chi tiết về các cách thức bảo mật thông tin của chúng tôi. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật để hiểu được cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên kết với Tài Khoản của bạn và/hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ. Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Nội Dung và dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
 • Người dùng nào lưu giữ dữ liệu cá nhân của một người dùng khác (“Bên Nhận Thông Tin”) phải:
  • tuân thủ mọi điều luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành;
  • phải được Bên Tiết Lộ Thông Tin cho phép truy cập và lưu giữ bằng văn bản hoặc lời nói hoặc bất kỳ mội phương thức nào; và
  • chỉ sử dụng thông tin của Bên Tiết Lộ Thông Tin để đăng ký sử dụng Các Dịch Vụ giúp cho Bên Tiết Lộ Thông Tin trên Website.

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 • Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, dù là dưới hình thức hợp đồng, bảo đảm, lỗi do sơ suất (dù là chủ động, bị động hay quy gán), trách nhiệm đối với sản phẩm hay trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác), hoặc nguyên nhân tố tụng theo luật định, luật lệ, đối với việc mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, doanh thu, uy tín hoặc tiết kiệm dự kiến hoặc đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, vô tình, đặc biệt hay hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, lỗi máy tính, điện thoại di động hay thiết bị di động) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hay không thể sử dụng Website này hoặc các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.
 • Quyền duy nhất của bạn liên quan đến các sự cố hoặc sự không hài lòng nào với các dịch vụ là chấm dứt tài khoản của bạn và ngưng sử dụng các dịch vụ.
 • Bất kể các phần trước, nếu chúng tôi bị tòa án có thẩm quyền tuyên là phải chịu trách nhiệm pháp lý (đối với lỗi bất cẩn hiển nhiên), trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn hoặc đối với bất kỳ bên thứ ba nào khác chỉ giới hạn ở mức dưới 1.000.000vnđ (một triệu đồng chẵn).

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • Quyền sử dụng Website này và Các Dịch Vụ có hiệu lực đến khi bị chấm dứt. Quyền sử dụng này sẽ chấm dứt như quy định trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ không cần thông báo để áp dụng sự chấm dứt đó.
 • Bạn đồng ý không:
  • tải lên, đăng tin, gửi email, gửi hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ Nội Dung nào được cho là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, xúc phạm, quấy rối, làm lo lắng, tra tấn, nhục mạ, phản cảm, tục tĩu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc các hành động đáng lên án khác;
  • sử dụng Các Dịch Vụ để gây hại cho người dùng khác dưới bất kỳ hình thức nào;
  • sử dụng Các Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào;
  • hoặc giả mạo khác việc bạn liên kết với một cá nhân hay tổ chức;
  • giả mạo các đầu đề hoặc thao túng khác đối với các yếu tố danh định nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được gửi qua Các Dịch Vụ;
  • xóa gỡ bất kỳ thông báo độc quyền nào ra khỏi Website ;
  • thực hiện, cho phép hoặc ủy quyền sửa đổi, tạo ra các bản phái sinh, hoặc biên dịch Các Dịch Vụ mà không được sự cho phép của Chúng tôi;
  • sử dụng Các Dịch Vụ vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc theo bất kỳ hình thức nào không được phép theo các quyền đã được cấp.
  • sử dụng Các Dịch Vụ vì mục đích gian lận;
  • tìm cách biên dịch giải mã, thay đổi cấu trúc kỹ thuật, tháo rời hoặc tấn công Các Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó), hoặc thủ tiêu hay vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hay biện pháp bảo mật nào mà Chúng tôi thực hiện liên quan đến Các Dịch Vụ và/hoặc dữ liệu được gửi, xử lý hoặc lưu trữ bởi Website ;
  • thu thập bất kỳ thông tin nào về các chủ Tài Khoản khác, bao gồm, nhưng không giới hạn các dữ liệu hay thông tin cá nhân;
  • tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ điều luật nào hay theo các quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác;
  • tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ Nội Dung nào xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hay độc quyền khác của bất kỳ bên nào;
  • tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ tài liệu quảng cáo, quảng bá không được phép, “thư rác,” “thư hàng loạt,” “thư dây chuyền,”, “quảng cáo đa cấp” hoặc bất kỳ hình thức câu kéo khác;
  • tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ tài liệu nào chứa virus, sâu, Trojan hoặc bất kỳ mã máy tính, trình tự, tập tin hay chương trình nào được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, thao túng, làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng hay tính toàn vẹn của bất kỳ Website hay phần cứng máy tính nào hay dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông nào;
  • làm rối loạn đến mạch đối thoại bình thường, làm cho màn hình “cuộn” nhanh hơn mức người dùng Các Dịch Vụ có thể đánh máy, hoặc hành động khác theo cách ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia trao đổi trong thời gian thực của người dùng khác.
  • làm gián đoạn, thao túng hoặc làm rối loạn Các Dịch Vụ hoặc các máy chủ hay mạng được kết nối với Các Dịch Vụ hoặc việc sử dụng Các Dịch Vụ của bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hay quy định nào của các mạng được kết nối với Website ;
  • có bất kỳ hành động nào hay liên quan đến bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hay gián tiếp làm thiệt hại, vô hiệu, gây áp lực quá mức, hoặc làm suy giảm Các Dịch Vụ hoặc các dịch vụ hay các mạng được kết nối với Các Dịch Vụ;
  • sử dụng Các Dịch Vụ để xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc quấy rối một người khác và/hoặc
  • sử dụng Các Dịch Vụ để thu thập hoặc lưu lại dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến hành vi và các hoạt động bị cấm bên trên.
 • Bạn hiểu rằng mọi Nội Dung, cho dù được đăng công khai hay gửi riêng tư, là do người gửi Nội Dung đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Chúng tôi, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi Nội Dung bạn tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp theo hình thức khác thông qua Website .
 • Bạn xác nhận rằng Chúng tôi có thể hoặc không sàng lọc trước Nội Dung nhưng Chúng tôi và những người được chỉ định sẽ có toàn quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) sàng lọc trước, từ chối, xóa hay gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào được đăng trên Website . Không giới hạn các quy định trên, Chúng tôi và những người được chỉ định sẽ có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này, nếu chúng tôi nhận được khiếu nại từ một người dùng khác, nếu chúng tôi nhận được thông báo về sự xâm phạm tài sản trí tuệ hoặc yêu cầu có giá trị pháp lý khác đề nghị gỡ bỏ, hoặc nếu Nội Dung đó là đáng lên án theo cách khác. Chúng tôi cũng có thể chặn đường gửi một nội dung liên lạc (bao gồm nhưng không giới hạn cập nhật thông tin, hoặc gửi câu hỏi thắc mắc) đến hoặc từ Các Dịch Vụ như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ Các Dịch Vụ hoặc người dùng của chúng tôi, hoặc để thực thi các điều khoản trong các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 • Bạn xác nhận và đồng ý rằng Chúng tôi có thể truy cập, bảo lưu và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội Dung của bạn nếu luật quy định điều đó hoặc tuân theo lệnh của tòa hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hay cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với Chúng tôi hoặc vì thiện chí cho rằng sự bảo lưu truy cập hay tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ này; (c) phản hồi một đơn khiếu kiện cho rằng Nội Dung vi phạm quyền của các bên thứ ba; (d) phản hồi yêu cầu của bạn đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Chúng tôi, người dùng của Chúng tôi và/hoặc công chúng.

VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 • Nếu bạn cho rằng một người dùng trên Website của chúng tôi đang vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hotro@medpro.com.vn.

ĐẢM BẢO VÀ CAM ĐOAN CỦA BẠN

 • Bạn đảm bảo và cam đoan rằng:
  • bạn có năng lực pháp lý (và trong trường hợp là trẻ vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), có quyền và khả năng ký kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và tuân thủ các điều khoản của nó;
  • bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ này và mọi điều luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành; và
  • bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho mục đích sử dụng cá nhân từ nhu cầu thực sự của bản thân, hoặc được sự cho phép và ủy quyền của người nào đó để thao tác đăng ký sử dụng dịch vụ giúp cho người đó.

TÍNH CÓ HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

 • Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này bị xem là trái luật, vô hiệu, hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì theo luật pháp của bất kỳ khu vực nào, thì quy định đó sẽ được xem là tách biệt với các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ quy định nào còn lại trong khu vực đó hoặc tính hợp lệ hay khả năng thực thi của quy định đang bàn tới theo luật pháp của bất kỳ khu vực nào khác.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

 • Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích theo luật pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 • Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ trong đây.
 • Chúng tôi có thể điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều Khoản Dịch Vụ đã chỉnh sửa lên Website này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website này sau khi những thay đổi đó đã được đăng sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ đã chỉnh sửa đó.
 • Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép con hay chuyển giao bất kỳ quyền nào đã cấp cho bạn theo đây hoặc lập hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn.
 • Không nội dung nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành sự hợp tác, liên doanh hay quan hệ người ủy thác – đại lý giữa bạn và Chúng tôi, cũng không cho phép bạn chịu bất kỳ chi phí hay trách nhiệm pháp lý nào thay mặt Chúng tôi.

Điều Khoản Dịch Vụ này là một phần không tách rời với Chính Sách Bảo Mật và Quy Định Sử Dụng Website của chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Chính Sách Bảo Mật và Quy Định Sử Dụng Website để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn truy cập Website và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên Website của chúng tôi.

Tôi đã đọc thỏa thuận này và đồng ý với tất cả các quy định có trong nội dung bên trên và bất kỳ bản chỉnh sửa nào của nội dung bên trên sau này. bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng Website , tôi hiểu rằng tôi đang tạo ra một chữ ký điện tử mà nó có giá trị và hiệu lực tương tự như chữ ký tôi ký bằng tay.

Download Stumble Guys baixar snaptube