Giới thiệu Phòng Vật tư – Trang thiết bị Y tế

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
ThS. Ngô Văn Duy - Phó Trưởng phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế
ThS. Ngô Văn Duy – Phó Trưởng phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế