Giới thiệu Khoa Giải phẫu bệnh

Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện thành phố Thủ Đức

1. Tên: KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

2. Liên hệ: 29 Phú Châu, p. Tam Hà, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí minh

3. Lịch sử phát triển:

Đơn vị Giải Phẫu bệnh được quyết định thành lập từ ngày 01/02/2012, tách ra từ Khoa Ngoại Tổng Quát – Ung Bướu. Ngay từ thời kỳ đầu thành lập, đơn vị đã có nhiệm vụ thực hiện các xét nghiệm: mô bệnh học và tế bào bệnh học.

4. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo đương nhiệm: BS CKII Phạm Đình Hoàng

Tổng số: 12

Bác sĩ: 04

Tiến sĩ: 0

Thạc sĩ: 0

Chuyên khoa II: 01 Chuyên khoa I: 0 Đại học: 4

Kĩ thuật viên: 08 Đại học: 08

Cao đẳng: 0

Trung cấp: 0

5. Chức năng nhiệm vụ:

 • Chức năng:
  • Đơn vị Giải Phẫu Bệnh là cơ sở thực hiện các xét nghiệm vi thể mô bệnh học, tế bào học, hóa mô miễn dịch và các xét nghiệm sinh học phân tử trong bệnh ung thư nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh và tầm soát bệnh.
  • Hội chẩn mẫu bệnh phẩm, tiêu bản liên bệnh viện. Hội chẩn liên chuyên ngành các ca bệnh.
  • Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài cấp cơ sở.
  • Tham gia công tác đào tạo: chuyển giao kỹ thuật và giúp đỡ tuyến dưới về chuyên ngành Giải Phẫu Bệnh.
  • Hợp tác quốc tế với các nước bạn.

6. Định hướng

 • Đơn vị Giải Phẫu Bệnh cũng như các khoa khác trong Bệnh viện ngày càng phát triển và mở rộng các lĩnh vực hoạt động để đáp ứng tốt với vai trò của một Trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, điều trị ung thư cá thể,
 • Tầm soát sớm các bệnh lý: ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, bệnh lý bẩm sinh, bệnh lý chuyển hóa,….

7. Các kỹ thuật điều trị tại khoa

 • Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đang thực hiện các xét nghiệm:
  • Phẫu tích, xử lí mô, đúc khối mô, nhuộm tiêu bản và xét nghiêmk chẩn đoán mô bệnh học
  • Nhuộm phiến đồ và xét nghiệm tế bào học: Cellblock, FNA, Pap’s mear
  • Xét nghiệm hóa mô miễn dịch
  • Xét nghiệm HPV Genoype
  • Xét nghiệm đột biến trong ung thư: EGFR, KRAS, BRAF

8. Thành tích và khen thưởng

9. Sơ đồ tổ chức