Giới thiệu phòng quản lý chất lượng

 

Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
 1. Tên: Phòng Quản lý Chất lượng
 2. Liên hệ:

     3. Lịch sử phát triển:

   Trong hành trình xây dựng và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới…để chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng lên. Tháng 5/2013, bệnh viện đã triển khai và đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 ở một số đơn vị lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng chức năng nhằm mục đích chuẩn hóa các quá trình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

   Để duy trì hoạt động của hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO, Bệnh viện đã thành lập Tổ Quản lý chất lượng – trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp để vận hành hệ thống, thúc đẩy việc tuân thủ các quy trình ISO tại các đơn vị. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn duy trì các hoạt động giám sát, kiểm tra định kỳ để bảo đảm thực hiện đúng các quy trình, quy định, quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh.

   Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

   Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 29/11/2013, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định 1576/QĐ-BV thành lập phòng Quản lý chất lượng với các cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất lượng, mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng của bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Đồng thời Giám đốc cũng đã ra quyết định thành lập Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện và mạng lưới quản lý chất lượng tại các khoa phòng.

     4. Cơ cấu tổ chức:

ThS. Huỳnh Mỹ Thư - Trưởng phòng Quản lý chất lượng
ThS. Huỳnh Mỹ Thư – Trưởng phòng Quản lý chất lượng

   Lãnh đạo đương nhiệm: ThS. Huỳnh Mỹ Thư –  Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng (từ năm 2013 đến nay);

   Số lượng cán bộ trong Phòng: Hiện tại phòng Quản lý chất lượng có 14 nhân sự, được chia làm 4 tổ. Trong đó có 06 ThS Quản lý bệnh viện, 1 Bác sĩ Y học dự phòng, 4 cử nhân, 3 cao đẳng.  

     5. Chức năng nhiệm vụ:

   Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

     a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

     b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

     c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

     d) Là đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh; Hướng dẫn người bệnh và chăm sóc khách hàng;

     đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

     e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

     g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành;

     h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

     i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

     6. Hoạt động chuyên môn

   Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Phòng đã triển khai các hoạt động, cụ thể như sau:

 • Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện: thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng qua các hoạt động: kiện toàn hệ thống QLCL và các ban, mạng lưới QLCL ở các khoa phòng; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bệnh viện hàng năm; tổ chức các cuộc họp liên quan đến cải tiến chất lượng; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; triển khai xây dựng đề án cải tiến; xây dựng bảng kiểm hướng dẫn thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng; hướng dẫn và tổ chức đánh giá giám sát các khoa phòng thực hiện.
 • Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện đo lường các chỉ số chất lượng. Xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích, xử lý thông tin liên quan đến quản lý chất lượng: khảo sát thời gian chờ…
 • Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh. Xây dựng mẫu, rà soát, xem xét và giám sát tuân thủ quy trình.
 • Xây dựng quy định/quy trình bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ; Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã; thực hiện giám sát bảng kiểm đánh giá việc tuân thủ quy trình kỹ thuật thường xuyên thực hiện … Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa, tiến hành thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa.
 • Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế: tiến hành các hoạt động nhằm phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh và nhân viên y tế; thuẩn hóa các từ rút gọn, viết tắt; tăng cường hiệu quả giao tiếp giữa nhân viên y tế; giảm nguy cơ nhiễm khuẩn giữa nhân viên y tế…; xây dựng kế hoạch cải tạo bổ sung các phương tiện nhằm chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn người bệnh, giám sát các vấn đề nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc người bệnh cũng như môi trường làm việc của nhân viên y tế;
 • Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện: triển khai áp dụng bộ tiêu chí của Bộ Y tế ban hành. Ngoài ra, tổ chức, triển khai, hướng dẫn hỗ trợ các khoa phòng xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 15189.
 • Đánh giá chất lượng bệnh viện: xây dựng nội dung hướng dẫn các phòng/khoa/đơn vị triển khai thực hiện các tiêu chí chất lượng; giám sát thực hiện tiêu chí bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện; rà soát và cập nhật bộ chỉ số chất lượng bệnh viện; xây dựng công cụ đo lường, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện; đánh giá chất lượng bệnh viện định kỳ vào 6 tháng và cuối năm; đề xuất, áp dụng các giải pháp cải tiến chất lượng các chỉ số chưa đạt.
 • Tiếp nhận các ý kiến phàn nàn, thắc mắc của người bệnh và liên hệ điều dưỡng trưởng hoặc lãnh đạo khoa để tìm hiểu, xác minh thực tế, xác định nguyên nhân vấn đề và phản hồi, giải quyết kịp thời cho người bệnh.
 • Triển khai khảo sát trải nghiệm của người bệnh ngoại trú nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh, khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế bệnh viện để có những giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng.
 • Các hoạt động khác về quản lý chất lượng khác: xây dựng triển khai kế hoạch vào báo cáo kết quả thực hiện của 26 khuyến cáo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; xây dựng các qui trình làm việc tại bệnh viện; kiểm tra giám sát các hoạt động có liên quan đến chất lượng: phong cách thái độ phục vụ, qui chế làm việc, nội qui bệnh viện, giờ giấc, trang phục …; phụ trách kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của căn tin và bếp ăn dinh dưỡng.
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện. Xây dựng, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học có liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.

     7. Thành tựu:

   Đã đạt thành tích Tập thể lao động xuất sắc liên tục nhiều năm liền.

     8. Định hướng phát triển:

   Với mục đích cải tiến không ngừng để phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện ngày càng hiệu quả, trên nền tảng của những hoạt động đã thực hiện được, phòng Quản lý chất lượng đang tập trung xây dựng đội ngũ nhân viên bản lĩnh và chuyên nghiệp, đáp ứng cho định hướng phát triển sắp tới: 

 • Xây dựng mô hình quản lý tại bệnh viện theo hướng quản lý chất lượng toàn diện lấy con người làm trung tâm, phát huy tiềm năng con người và chú trọng đến cải tiến liên tục các quá trình.
 • Áp dụng thực hiện và đạt chứng nhận về các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 15189:2012, JCI, ….
 • Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, tư vấn áp dụng quản lý chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí và các tiêu chuẩn hiện hành như ISO 9001, ISO 15189, mô hình Lean Six Sigma, ….
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng và an toàn người bệnh.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG