Giới thiệu khoa Da liễu

Khoa Da liễu - Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Khoa Da liễu – Bệnh viện thành phố Thủ Đức
BSCKII. Nay Mai Sương - Trưởng khoa Da liễu
BSCKII. Nay Mai Sương – Trưởng khoa Da liễu
CNĐD Lê Thị Minh Châu - Điều dưỡng Trưởng khoa Da liễu
CNĐD Lê Thị Minh Châu – Điều dưỡng Trưởng khoa Da liễu