Lưu trữ Danh mục: tuyển dụng

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động năm 2024

Mẫu Hồ sơ xin việc Mẫu đơn xin việc: download; Mẫu Sơ yếu lý lịch: [...]

BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hiện tại bệnh viện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: 1. [...]

BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

👉 Thông tin tuyển dụng: 1. Tình nguyện viên: 30 người chăm sóc bệnh ở [...]