NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 2021 TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2021, Ban vận động hiến máu tình nguyện Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện năm 2021”. Tất cả người tham gia hiến máu đều tuân thủ các biện pháp an toàn bảo vệ sức khỏe trước Dịch Bệnh Covid – 19. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một cơ hội sống được trao đến các người bệnh. Hưởng ứng và lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo đến cộng đồng là việc làm hết sức thiết yếu trong giai đoạn hiện nay. Kết quả trong ngày hội có gần 200 người đăng kí tham gia, lượng máu thu về là 105 ca hiến 350 ml (trong đó có 77 người là nhân viên bệnh viện)

Kết thúc đợt hiến máu hôm nay, lượng máu thu về sẽ được bổ sung vào ngân hàng máu, kịp thời khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại bệnh viện.

Những giọt máu cho đi có ý nghĩa vô cùng lớn lao khi cứu sống người bệnh qua cơn nguy hiểm, đặc biệt càng có ý nghĩa trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động nhân đạo mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng động của những người hiến máu, góp phần đảm bảo nguồn máu trong công tác điều trị, mang lại sự sống cho người bệnh./.