CHĂM LO CHO TRẺ EM BỊ MỒ CÔI DO ĐẠI DỊCH COVID – 19

 

Lãnh đạo Bệnh viện Thành phố Thủ Đức vừa thực hiện việc trao 13,7 triệu đồng cho 7 trẻ em bị mồ côi do đại dịch Covid – 19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Linh xuân. 

Hoạt động của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức nhằm thực hiện công tác chăm lo cho trẻ em bị mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, theo chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Thủ Đức nhằm bù đắp một phần thiệt thòi cho các em.

Được biết, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức được phân công chăm lo, hỗ trợ 10 em cho đến khi các em đủ 18 tuổi (tùy từng trường hợp cụ thể), mức hỗ trợ theo qui định của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Thủ Đức.

Hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc được sự đồng tình ủng hộ của toàn xã hội.