Kết quả mua sắm vật tư trang thiết bị

Công ty trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Hiền Lương

Tên hàng hoá: PUMP HÚT CHÂN KHÔNG ,

Model:  WOVP 0320H

Xuất sứ: KOREA

Số lượng: 01

Đơn giá: 99.600.000đ

Tổng giá trị: 99.600.000đ

Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn