THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2022

    Bệnh viện thành phố Thủ Đức trân trọng thông báo đến quý người bệnh lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại Bệnh viện như sau:
     – Nghỉ từ thứ Bảy ngày 09/4 đến hết thứ Hai ngày 11/4/2022 (03 ngày nghỉ liên tục).
     – Trong đó, ngày 09/4 là ngày nghỉ hằng tuần, ngày 10/4 là ngày nghỉ lễ theo quy định và ngày 11/4 là ngày nghỉ bù (do ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần).
     – Từ ngày 12/4/2022 (Thứ Ba) tất cả các bộ phận làm việc lại bình thường.
   * Trong thời gian nghỉ lễ, Bệnh viện vẫn thực hiện khám chữa bệnh trong giờ và ngoài giờ, giải quyết bệnh cấp cứu (24/24) bình thường.