Thông báo mời thầu(Gói thầu số 3): Mua sắm vật tư thay thế năm 2022

   Bệnh viện kính mời các Nhà thầu có nhu cầu tham gia liên hệ gửi liên hệ chào giá theo thông tin như sau:

  1. Danh mục vật tư y tế: Vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới.
  2. Thời gian nhận chào giá: từ ngày 25/04/2022 đến hết ngày 12/05/2022.
  3. Bản chào giá xin gửi về:
  • Bản giấy gửi về: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế – Bệnh viện thành phố Thủ Đức (Phòng 105).
Mẫu Bản chào giá

 

 

  • Địa chỉ : 14 Phú Châu, phường Tam Phú, Tp Thủ Đức, Tp.HCM.
  • File mềm + file scan gửi vào địa chỉ email: phongvtttb.bvtptd@gmail.com

   Số điện thoại: (028).22.444.167 ;Người phụ trách: Phan Thị Hà.

   Bệnh viện rất mong được sự hợp tác của quý Nhà thầu.