Thông báo mời thầu(Gói thầu số 1): Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2022

   Bệnh viện kính mời các Nhà thầu có nhu cầu tham gia liên hệ gửi liên hệ chào giá theo thông tin như sau:

  1. Danh mục vật tư y tế: Vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới.
  2. Thời gian nhận chào giá: từ ngày 25/04/2022 đến hết ngày 12/05/2022.
  3. Bản chào giá xin gửi về:
  • Bản giấy gửi về: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế – Bệnh viện thành phố Thủ Đức (Phòng 105).
Mẫu Bản chào giá

  • Địa chỉ : 14 Phú Châu, phường Tam Phú, Tp Thủ Đức, Tp.HCM.
  • File mềm + file scan gửi vào địa chỉ email: phongvtttb.bvtptd@gmail.com.

   Số điện thoại: (028).22.444.167 ;Người phụ trách: Nguyễn Huy Việt.

   Bệnh viện rất mong được sự hợp tác của quý Nhà thầu.