KHEN THƯỞNG 10 TẬP THỂ VÀ 44 CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

   Ngày 23/5/2022, Đảng ủy Bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức tổ chức hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức; Bác sĩ CKII. Nguyễn Lan Anh, UVTV Đảng ủy, Phó Giám Đốc Bệnh viện TP Thủ Đức; Bác sĩ CKII. Nguyễn Thị Ngọc, Đảng ủy viên, Phó Giám Đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện.
   Trong năm qua, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 01-KL/TW được Đảng ủy tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022; đảng viên nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những việc cần làm ngay, những việc cần phải có thời gian. Qua đó đã trang bị thêm tư duy, phương pháp trong tổ chức thực hiện nhằm tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động ở mỗi cấp ủy và chi bộ. Tính đến tháng 12/2021, tổng số đảng viên của Đảng bộ Bệnh viện là 252 đồng chí; số đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập đạt 252/252 đồng chí, tỷ lệ 100%; số đảng viên thực hiện bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân năm 2022 là 251/252 đồng chí, đạt 99,6%.
   Đảng ủy Bệnh viện xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Do đó, việc xây dựng Kế hoạch thực hiện kết luận số 01-KL/TW toàn khóa và kế hoạch năm 2022 được thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đơn vị. Tuy nhiên, do đặc thù công tác của đơn vị, phần lớn cán bộ, đảng viên là y bác sĩ nên đôi khi công tác tuyên truyền chưa kịp thời đến từng đảng viên, quần chúng trong phòng, khoa, đơn vị phụ trách.
   Dịp này, Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 44 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (19/5/2021 – 19/5/2022).