HƠN 550 TRẺ EM ĐẾN TIÊM VẮC-XIN COVID-19

   Hưởng ứng tháng cao điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với chủ đề “Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch”, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tổ chức triển khai tiêm vắc-xin tại bệnh viện (số 29 Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức) vào ngày 14/6 và 17/6/2022 cho đối tượng:

– Trẻ em từ đủ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Đức (ngày sinh từ 17/6/2010 đến hết 17/6/2017),

– Chưa tiêm hoặc đã tiêm 01 mũi vắc-xin Covid-19 (mũi 1 tiêm trước ngày 17/5/2022),

– Chưa từng mắc Covid-19 hoặc đã mắc và khỏi hoàn toàn cách ít nhất 03 tháng.

   Đã có hơn 550 trẻ em đến tiêm vắc-xin Covid-19 trong 02 ngày tổ chức tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Trẻ em được tiêm 02 loại vắc-xin là Covid-19 vaccine Pfizer (Comirnaty/BioNtech) và Covid-19 vaccine Moderna. Trước và sau khi tiêm các em đều có phụ huynh đi kèm theo dõi sức khỏe, không có trường hợp biểu hiện bất thường sau tiêm.