ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Chiều ngày 27/7, Đảng ủy Bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng 6 tháng đầu năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Thị Minh Ngọc, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức; Đặng Thị Bích Thuận, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Văn Băng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức; Hoàng Thị Em, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức; TS.BS Vũ Trí Thanh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện TP Thủ Đức cùng BCH Đảng bộ, Cấp ủy, Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nguyễn Thị Cẩm Vân đã báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo Ban Giám đốc, các đoàn thể chính trị – xã hội Bệnh viện tập trung quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng; chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2022 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ, chủ đề năm. Kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2021; hoạt động chuyên môn được tăng cường phát triển; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; nhiều giải pháp cải cách hành chính đã triển khai mang lại hiệu quả.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như trong khám, chữa bệnh. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nhưng tập thể nhân viên bệnh viện đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch, duy trì việc khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực. Hoạt động thu dung và điều trị Covid-19 theo mô hình đa tầng, đa chuyên khoa, toàn diện giúp sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.
Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện cũng triển khai nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm; trong đó tập trung công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ TP Thủ Đức và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiên trì quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động tại đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, quan tâm đúng mức nguồn phát triển đảng; hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đoàn thể, vận động quần chúng, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Bên cạnh đó, hội nghị còn lắng nghe 02 báo cáo tham luận của Chi bộ Khối Hồi sức và Chi bộ Khối Ngoại với các nội dung: Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong viên chức, người lao động tại đơn vị; Cách làm hay, kinh nghiệm trong công tác kiểm tra giám sát.