THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

1. Đối tượng:

– Toàn thể nhân viên bệnh viện,

– Thân nhân của nhân viện, thân nhân người bệnh có tinh thần hiến máu nhân đạo, hiến máu tình nguyện.

? Lưu ý:

– Đối với những người đã tiêm vắc-xin Covid-19, chỉ nhận máu của những người có thời gian tiêm vắc-xin phòng Covid-19 lớn hơn 07 ngày kể từ lần tiêm cuối cùng.

– Với những người đã mắc Covid-19, chỉ nhận máu của những người đã khỏi bệnh trên 04 tuần tính từ thời điểm không còn nhiễm vi-rút SARS-CoV-2.

2. Thời gian: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00, thứ tư ngày 14/9/2022.

3. Địa điểm: Hội trường Bệnh viện thành phố Thủ Đức (số 29, Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN: MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI – MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI.