HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

Ngày 19/8, Đảng ủy Bệnh viện thành phố Thủ Đức tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 69) đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ Bệnh viện.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Đào Anh Tuấn đã quán triệt, triển khai các nội dung của Quy định số 69, trong đó tập trung phân tích những điểm mới của Quy định số 69 so với Quy định số 102 ngày 15/11/2017 và Quy định số 07 ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Theo đó, các điểm mới trong Quy định số 69 tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với các vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật Nhà nước, với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện Quy định 69 sẽ tạo nên những dấu mốc mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập quy định của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm giúp cho tổ chức đảng, đảng viên kịp thời uốn nắn, phòng ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ Nhân dân.