PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ CỦA CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ (USAID)

Chiều ngày 19/10/2022, Phòng khám chuyên khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) tiếp đoàn cán bộ của USAID đến tại phòng khám để giới thiệu về các chương trình HIV/AIDS do USAID hỗ trợ, mô hình cung cấp dịch vụ HIV một cửa tại Bệnh viện TP Thủ Đức và thảo luận việc sử dụng dữ liệu chương trình với HCDC.
Đoàn cán bộ của USAID có ông Randolph Henri Augustin, Giám đốc chương trình y tế USAID/Việt Nam; bà Lin Chun Liu, Giám đốc điều phối PEPFAR; ông Daniel Meranze Levitt, Giám đốc dự án USAID/EpiC và các cán bộ phụ trách của chương trình.
Tiếp đoàn có ThS.BSCKII Trần Nguyễn Ái Thanh, Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện TP Thủ Đức đã giới thiệu về mô hình cung cấp các dịch vụ về phòng chống và điều trị HIV; mô hình hoạt động của Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp (phòng khám thân thiện và toàn diện) được thành lập từ tháng 4/2020, thực hiện công tác khám chữa bệnh nội ngoại trú HIV, khám và cung cấp dự phòng phơi nhiễm HIV (PEP), khám và cung cấp dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), tầm soát và liên kết điều trị bệnh kết hợp: tim mạch, nội tiết, da liễu, tâm lý. Đồng thời, các đại biểu tham gia cũng đã đặt nhiều câu hỏi để hiểu thêm về việc triển khai chương trình HIV/AIDS do USAID hỗ trợ tại Bệnh viện.
Giám đốc chương trình y tế USAID/Việt Nam ông Randolph Henri Augustin, cho biết, bản thân mới được phân công phụ trách chương trình tại Việt Nam nên ông muốn tìm hiểu thêm thông tin về quy trình, mô hình hoạt động của chương trình tại các đơn vị. Cảm ơn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM và Bệnh viện TP Thủ Đức đã tạo điều kiện cho đoàn đến tham quan làm việc.