Hội nghị viên chức người lao động
Bệnh viện thành phố Thủ Đức năm 2023

   Ngày 28/12, Bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức; TS.BS Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện; BS.CKII Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện; cùng 240 đại biểu được triệu tập, đại diện cho gần 1.700 cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện.

   Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động bệnh viện năm 2022; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch cũng giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động đối với nội dung thuộc thẩm quyền và bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức Nguyễn Đình Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị viên chức, người lao động của bệnh viện; nội dung hội nghị bám sát theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động và UBND TP Thủ Đức. Đồng thời đề nghị, trong năm 2023, lãnh đạo Bệnh viện nên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng nội dung “lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ” nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Là đơn vị có số lượng nhân sự lớn dễ phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc, để thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ cơ sở tại bệnh viện, hàng quý Ban Chấp hành Công đoàn nên phối hợp Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức đối thoại định kỳ, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị của người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn cần quan tâm phát huy hơn nữa việc đăng ký sáng kiến trong đội ngũ viên chức, người lao động; sáng kiến phải có ứng dụng thực tiễn, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn tại đơn vị.

   Để thực hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Tại hội nghị, đại diện Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023.

   Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện, BS.CKII Nguyễn Lan Anh, Chủ tịch Công đoàn phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện. Đại diện lãnh đạo các khoa/phòng/đơn vị trực thuộc bệnh viện thực hiện đăng ký thi đua năm 2023.

   Các đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất 100% nội dung dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Dịp này, Bệnh viện đã khen thưởng 12 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hội thi, phong trào thi đua năm 2022.