Đảng bộ Bệnh viện thành phố Thủ Đức
01 tập thể và 02 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2023

Ngày 16/6, Thành ủy Thủ Đức tổ chức hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 01 năm thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 15/6/2022 của Thành ủy Thủ Đức về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn và phát huy đặc trưng văn hóa của TP Thủ Đức giai đoạn 2022-2025.

Đảng bộ Bệnh viện TP Thủ Đức vinh dự có 01 tập thể, 02 cá nhân được biểu dương, nhận giấy khen của UBND TP Thủ Đức về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn (19/5/2022 – 19/5/2023), gồm có:

– Tập thể Khoa Nội Tổng hợp.

– Đồng chí Vũ Trí Thanh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện.

– Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Châu – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện.

Trân trọng chúc mừng các đồng chí./.