Yêu cầu báo giá số 2328: Về nhu cầu tiếp nhận báo giá cho gói thầu tư vấn và lập hồ sơ cấp phép tiến hành công việc bức xạ theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP và phí, lệ phí thẩm định cấp phép thiết bị X-quang them thông tư 287/2016/TT-BTC