Gần 100 Điều dưỡng tham gia Tập huấn “Dinh dưỡng cho đối tượng Điều dưỡng”

Buổi tập huấn “Dinh dưỡng cho đối tượng điều dưỡng” năm 2023 lần thứ 2 được diễn ra với sự tham dự của Ths.BS Lê Thuận Linh – Trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện thành phố Thủ Đức cùng gần 100 điều dưỡng gồm điều dưỡng trưởng và điều dưỡng các khoa đang làm việc tại bệnh viện
Buổi tập huấn tuần này là chủ đề “Chế độ ăn bệnh viện và trai trò của điều dưỡng trong dinh dưỡng” gồm 3 chủ đề: Thông tư 18/2020 – Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc dinh dưỡng và Mã số chế độ ăn bệnh viện do Ths. Bs Lê Thuận Linh – Trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế trình bày; Quy trình báo ăn nội trú do cử nhân điều dưỡng Huỳnh Thị Thao trình bày.
Đây là chương trình tập huấn cần thiết cho điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện để cập nhật nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho điều dưỡng trong việc tư vấn, hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh nội và ngoại trú.