Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan điều kiện thực hành của sinh viên tại Bệnh viện

Nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Dự án “Liên minh cải thiện chất lượng đào tạo Y khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA, khoa Y – ĐHQG – HCM sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Các hoạt động chuyên môn chủ chốt trong việc xây dựng chương trình đào tạo theo CBME và lượng giá”. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2023, Khoa Y phối hợp cùng Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tổ chức 1 số hoạt động:
– Tham quan bệnh viện thành phố Thủ Đức (Tham quan điều kiện thực hành của sinh viên Khoa Y tại bệnh viện thực hành)
– Quan sát 1 giờ giảng tại phòng cho sinh viên (Lớp học thực hành tính chuyên nghiệp trong Y khoa)
– Gặp gỡ và trao đổi với giảng viên và sinh viên đang thực hành tại Bệnh viện
– Bế mạc buổi tham quan
Trên tinh thần hỗ trợ khoa Y – ĐHQG Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho xã hội, Ban lãnh đạo và các trưởng phó khoa phòng Bệnh viện thành phố Thủ Đức luôn đồng hành sát sao cùng sinh viên trong suốt quá trình thực tập. Bệnh viện cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho thầy cô thường xuyên đi “thị sát” để nắm bắt tình hình học tập; đồng thời khích lệ tinh thần cho sinh viên.