Bệnh viện thành phố Thủ Đức tổ chức hoạt động Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 22/12 là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây là một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa và tự hào đối với dân tộc Việt Nam, vì nó đánh dấu sự ra đời của một quân đội kiểu mới, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Bệnh viện thành phố Thủ Đức tổ chức họp mặt, tặng quà viên chức, người lao động là Bộ đội phục viên kỷ niệm 79 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023).