Đảng ủy Bệnh viện thành phố Thủ Đức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Chiều ngày 08/01, Đảng ủy Bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác Dân vận năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Minh Ngọc, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức; Mai Tấn Đức, Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thủ Đức; Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành bệnh viện; Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đảng ủy bệnh viện; cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc.
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy bệnh viện cho biết: Năm 2023, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ bệnh viện năm 2023 đề ra; tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ bệnh viện về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2025, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và tạo tiền đề chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ bệnh viện TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Công tác sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện, thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tăng cường giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển bệnh viện; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ bệnh viện cũng đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn còn tồn tại. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác dân vận năm 2024.
Dịp này, Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức đã tặng Giấy khen cho Chi bộ khối Ngoại và 47 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; Chi bộ khối Hậu cần và Chi bộ khối Ngoại hoàn thành xuất sắc công tác phát triển Đảng viên năm 2023.