Trao kinh phí hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19

Sáng 04/4/2024, Đảng ủy Bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức tổ chức trao kinh phí hỗ trợ chăm lo 05 trường hợp trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 quý 1 năm 2024 tại phường Linh Xuân và phường Tam Phú (TP Thủ Đức). Tham dự có bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Xuân và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện.
Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Thủ Đức và thông báo phân công của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức về công tác chăm lo các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thủ Đức. Từ tháng 10/2021 đến nay, định kỳ hàng quý, Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức tổ chức thăm hỏi, chăm lo hỗ trợ cho các trường hợp là trẻ em mồ côi do COVID-19 trên địa bàn phường Linh Xuân và Tam Phú.
Công tác chăm lo nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào “Thủ Đức nghĩa tình – Vì dân phục vụ”, huy động tất cả nguồn lực theo phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho dân” và phát huy vai trò đảng viên, cán bộ, viên chức tích cực gương mẫu, đi đầu trong việc chung tay chia sẻ chăm lo hỗ trợ các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.