Bệnh viện thành phố Thủ Đức tập huấn dinh dưỡng cho nhân viên y tế năm 2024

Ngày 9 tháng 5, bệnh viện thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn dinh dưỡng cho nhân viên y tế năm 2024 xuất phát từ nhu cầu thực tế cập nhật nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho nhân viên y tế trong việc khám, tư vấn và hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh. Nội dung chương trình gồm 4 buổi diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2024.