Lưu trữ Danh mục: Đào tạo – NCKH

THÔNG BÁO
Về việc phối hợp tuyển sinh Lớp Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế Khóa XI năm 2024

*** Căn cứ công văn số 56/ĐHYTCC-QLĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Trường [...]

Thông báo
Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Siêu âm tổng quát” khóa IV

Căn cứ Công văn số 100/BYT-K2ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Vụ trưởng [...]

Mẫu đơn xin đi hội nghị

3141_Mau-Don-xin-di-hoi-nghi

THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Siêu âm tổng quát” khóa III năm 2023

Đối tượng chiêu sinh: Bác sĩ Hình thức đào tạo: Tập trung Thời lượng học: [...]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN KHOÁ 3 NĂM 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN KHÓA [...]