BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

👉 Thông tin tuyển dụng:

1. Tình nguyện viên: 30 người chăm sóc bệnh ở các khu điều trị Covid của Bệnh viện

2. Hộ lý: 30 người

3. Cao đẳng Điều dưỡng trở lên: 30 người

4. Bảo vệ: 15 người

5. Đại học Luật: 01

6. Đại học Hành chính: 01

Mọi thông tin chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

👉 Hồ sơ dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

29 Phú Châu – P. Tam Phú – Tp. Thủ Đức – TP.Hồ Chí Minh

► Email; phongtccb@bvtd.vn ► Hotline: 028 224 44616