Giải phẩu

  • [Netter Basic Science] Frank H. Netter – Atlas of Human Anatomy (2018, Elsevier): Đọc tại đây.

 

 

  • Bài Giảng Giải Phẫu Học – Tập 1 – ĐHYD TPHCM – GS Nguyễn Quang Quyền: Đọc tại đây.

 

  • Bài giảng Giải Phẫu Học –  Tập 2 – ĐHYD TPHCM – GS Nguyễn Quang Quyền: Đọc tại đây.