Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức – Điểm thực tập chương trình đào tạo Áp dụng hệ thống tinh gọn Lean trong ngành dịch vụ

Ngày 19-23/09/2016, Chương trình đào tạo ‘Áp dụng hệ thống tinh gọn Lean trong ngành dịch vụ’ do Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các học viên đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương: Japan, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanca, Thailand, Vietnam.

Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức 01 ngày thực hành cho học viên tại Bệnh Viện Quận Thủ Đức – Đơn vị đã áp dụng mô hình tinh gọn lean trong các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện. Thành phần của đoàn gồm 3 giảng viên người Nhật, Malaysia, các học viên đến từ 12 nước trong khu vực.

Nội dung làm việc tại Bệnh viện Thủ Đức bao gồm khảo sát và thực hành 1 số công cụ phân tích tại 04 khu vực theo ưu tiên của bệnh viện, các nhóm và giảng viên đề xuất gợi ý cải tiến cho bệnh viện theo tinh thần tinh gọn lean.

Bệnh Viện Quận Thủ Đức – Đơn vị đã áp dụng mô hình tinh gọn lean trong các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.