CÓ ĐƯỢC BHYT THANH TOÁN KHI KHÁM CHỮA BỆNH HẬU COVID-19?

     Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám, chữa bệnh (KCB) hậu COVID-19 tại cơ sở y tế công lập sẽ được BHYT chi trả theo mức hưởng mà người bệnh tham gia.
     Hiện nay, số ca mắc COVID-19 (F0) ở Việt Nam đang tăng cao. Có những F0 sau khi khỏi bệnh lại xuất hiện những triệu chứng ảnh hưởng đến cơ thể và kéo dài vài tháng. Những bệnh lý này được gọi là bệnh lý hậu COVID-19.
Nhiều người dân thắc mắc, trường hợp các F0 đã khỏi bệnh khi đi KCB hậu COVID-19 có được BHYT thanh toán hay không?
Ngoài ra, việc KCB hậu COVID-19 tại TP.HCM sẽ thực hiện như thế nào?
Theo quy định tại Luật BHYT thì BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.
Khi đi KCB thì người tham gia BHYT cũng sẽ được hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định của pháp luật. Vì thế, người bệnh có thẻ BHYT khi KCB hậu COVID-19 tại cơ sở y tế công lập sẽ được BHYT chi trả theo mức hưởng mà người bệnh tham gia. Theo Điều 22 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì mức hưởng BHYT được quy định như sau:
* Đi KCB đúng tuyến
     Người bệnh sẽ được thanh toán chi phí trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT với mức hưởng:
  • 100% chi phí KCB dành cho các trường hợp là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 06 tuổi; người thuộc hộ nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở…
  • 95% chi phí KCB dành cho những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ cận nghèo…
  • 80% chi phí KCB dành cho các đối tượng khác.
* Đi KCB trái tuyến
     Nếu người tham gia BHYT tự đi KCB trái tuyến, vượt tuyến mà không có giấy giới thiệu thì tùy tuyến KCB mà người tham gia BHYT sẽ được thanh toán như sau:
  • Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;
  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú.
  • Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh.
     Tại TP.HCM, Sở Y tế vừa có văn bản số 947/SYT-KHTH về việc yêu cầu các đơn vị không hạn chế quyền lợi của người bệnh khi đến KCB di chứng hậu COVID-19. Cụ thể, tại cơ sở y tế công lập, người bệnh được hưởng chế độ BHYT chi trả, tùy theo loại bảo hiểm của người bệnh.
  • Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT và KCB các bệnh lý thuộc danh mục và phạm vi thanh toán của quỹ BHYT thì các đơn vị thu theo mức giá quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 13/2019.
  • Tại các bệnh viện tuyến trung ương, người đến khám hậu COVID-19 cần có giấy chuyển tuyến để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT.
  • Trường hợp người có thẻ BHYT buộc cấp cứu hoặc điều trị nội trú thì vẫn được BHYT chi trả. Trường hợp người bệnh không có thẻ BHYT thì các cơ sở y tế thu theo giá quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 14/2019.
  • Trường hợp người bệnh lựa chọn dịch vụ KCB theo yêu cầu, các cơ sở thu giá KCB theo yêu cầu đã thực hiện kê khai với Sở Y tế TP.HCM (mức giá này được công khai để người dân lựa chọn).
     Tại cơ sở y tế công lập, Bộ Y tế đã có quy định về các mức KCB tổng quát hoặc chuyên khoa đối với hoạt động KCB tại cơ sở y tế công lập.
     Riêng hoạt động của cơ sở y tế ngoài công lập, Sở Y tế không áp quy định về mức giá. Chi phí cho các dịch vụ KCB do các cơ sở y tế này niêm yết và gửi báo giá về Sở Y tế để theo dõi. Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị cơ sở y tế ngoài công lập công khai giá để người dân lựa chọn.