LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (MÙNG 10 THÁNG 3 ÂM LỊCH)

DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI, NHỚ NGÀY GIỖ TỔ MỒNG 10 THÁNG 3″
(Ca dao Việt Nam)
   Tự hào về cội nguồn dân tộc, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
     * Ý NGHĨA NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
  Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày người Việt Nam thể hiện lòng tôn kính, tri ân đối với tổ tiên, theo tinh thần uống nước nhớ nguồn vốn là truyền thống của dân tộc. Đây cũng là dịp để chúng ta đề cao niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người Việt Nam phải tìm hiểu thấu đáo bản sắc dân tộc, nguồn cội của tổ tiên, qua đó không ngừng nỗ lực phát huy các truyền thống quý báu để xây dựng đất nước giàu đẹp, xứng đáng với công lao của các thế hệ anh hùng dân tộc, với tổ tiên ta ngày trước.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cũng có ý nghĩa nhắc nhở về tinh thần đại đoàn kết, yêu nước thương nòi, chung sức chung lòng vì một đất nước Việt Nam hùng cường, tiếp nối công việc bảo vệ và xây dựng đất nước mà tổ tiên nhiều đời để lại.