Bệnh viện thành phố Thủ Đức tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024

Căn cứ thông tin liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng quy định về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Căn cứ kế hoạch số 618/KH – HĐNVQS ngày 06/11/2023 của Hội đồng NVQS Quận về việc khám sức khỏe NVQS năm 2024. Từ ngày 28/11 đến 09/12/2023, Bệnh viện thành phố Thủ Đức tổ chức đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Nhằm tuyển chọn những công dân đủ sức khỏe để phục vụ quân đội, thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân của Ủy ban nhân dân Thành phố giao năm 2024.
Bệnh viện thành phố Thủ Đức thường xuyên phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức các đợt khám nghĩa vụ quân sự trên địa bàn.