Thông báo
Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Siêu âm tổng quát” khóa IV

  • Căn cứ Công văn số 100/BYT-K2ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo về công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành y tế (đợt 5).
  • Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.
  • Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế
  • Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ –SYT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Siêu âm tổng quát” do Bệnh viện quận Thủ Đức biên soạn.
  • Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như cập nhật kiến thức về Siêu âm tổng quát, Bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Siêu âm tổng quát” khóa IV như sau:

1. Đối tượng chiêu sinh: Bác sĩ

2. Hình thức đào tạo: Tập trung

3. Thời lượng học: 06 tháng (92 tiết lý thuyết và 368 tiết thực hành)

4. Kế hoạch tuyển sinh

STT Nội dung Thời gian dự kiến Địa chỉ
1 Đăng ký online tham gia khóa học Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2023 Website bệnh viện thành phố Thủ Đức
2 Nộp hồ sơ và học phí khóa học Ngày 19/12/2023 Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Số 14 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

3 Tổ chức khai giảng Ngày 5/1/2024 Hội Trường Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Số 29 Phú Chấu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

5. Học phí: 18.000.000 đồng/học viện (mười tám triệu đồng chẵn./.)

  • Học viên đóng tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán, Bệnh viện thành phố Thủ Đức.

6. Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký bao gồm: (Để trong bìa hồ sơ và xếp theo thứ tự sau đây)

(1) Bìa hồ sơ đăng ký (dán ở bìa hồ sơ); Biểu mẫu

(2) Đơn đăng ký; Biểu mẫu

(3) Giấy giới thiệu của cơ quan ;(nếu đang công tác tại đơn vị)

(4) Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp Đại học; (Thời hạn không quá 6 tháng)

(5) Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân; (Thời hạn không quá 6 tháng)

(6) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương có thẩm quyền; (Thời hạn không quá 6 tháng) Biểu mẫu

(7) 02 ảnh 3×4 và 01 ảnh 2×3 ;(phía sau ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh)

7. Đăng ký Online: học viên gửi bản scan hồ sơ đăng ký tham gia theo yêu cầu (Nếu hồ sơ không đúng yêu cầu , phòng ĐT&CĐT sẽ không phê duyệt hồ sơ) 

Đăng ký Online tại đây!

8. Số lượng học viên: 30 học viên (ưu tiên theo thứ tự nộp hồ sơ)

9. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

  • Thời gian ký online: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/12/2023 (hoặc đến khi đủ số lượng đăng ký)
  • Thời gian nộp hồ sơ giấy và học phí: thứ 3 ngày 19/12/2023
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện thành phố Thủ Đức.
  • Địa chỉ: Số 14 Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Để biết thêm chi tiết: (File đính kèm)

Mọi chi tiết phản hồi xin liên hệ:

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Điện thoại: (028) 2229 5898 hoặc BS. Nguyễn Hữu Nghĩa, điện thoại: 038 512 9599 Email: huunghianguyen1202@gmail.com